خانه / ارسالی از خوانندگان

ارسالی از خوانندگان

گفتگوی رادیو ایرآوا- خانم غفاری – با آقای حسین جهانسوز

ادامه مطلب »

گفتگوی خانم غفاری با آقای مهرداد هرسینی

112

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا- نرگس غفاری با شهرام گلستانه-

2311

ادامه مطلب »

کپنهاک – گرامیداشت ۱۶ آذر – روز دانشجو

روز-دانشجو-دانمارک-01

https://www.hambastegimeli.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A/72365-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88 گرامیداشت سالگرد ۱۶ آذر روز دانشجو توسط جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در کپنهاگ  در مقابل دفتر عفو بین الملل – شنبه ۱۸ آذر ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا – خانم نرگس غفاری با آقای رضا شمس

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای عزیز پاک نژاد

Capture

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا – خانم غفاری – با آقای یزدان حاج حمزه

Capture

ادامه مطلب »

نه به اعدام در ایران – تظاهرات در دانمارک – کپنهاک

1111

جمعی از هواداران سازمان مجاهدین در کپنهاک روز شنبه ۱۵ مهر، در اعتراض به موج فزاینده اعدامها و سرکوب شدید توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه حاکم بر ایران یک تظاهرات در مقابل دفتر عفو بین الملل برگزار کردند. شرک کنندگان خواستار توقف اعدامها و محاکمه سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت در ایران شدند. ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا – خانم غفاری- با آقای حسن داعی

Capture

ادامه مطلب »

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی- کپنهاک

9

همبستگی جمعی از حامیان مقاومت با جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ در کپنهاگ در مقابل ساختمان عفو بین الملل –  – شنبه ۸ مهر     ادامه مطلب »

رفتن به نوارابزار