خانه / ویدئو و موزیک

ویدئو و موزیک

نمایشگاه یابود شهیدان قتل عام شهیدان ۶۷ در کپنهاگ – دانمارک

ایران-مجاهدین-دانمارک-06

http://www.hambastegimeli.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/70575-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B6%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF     ادامه مطلب »

همبستگی با جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام تابستان ۶۷ – فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی – کپنهاک

ایران-مجاهدین-تظاهرات-01

جمعی از هواداران مجاهدین خلق در کپنهاگ روز شنبه ۲۱ مرداد، در همبستگی با جنبش دادخواهی بین المللی تجمع افشاگرایانه ای برگزار کردند. ادامه مطلب »

همبستگی با کارزار بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ در کپنهاک – محکومیت موج اعدامها در ایران

3

روز شنبه ۱۴ مرداد جمعی از حامیان مجاهدین خلق ایران در درکپنهاک در همبستگی با جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ – و فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد تظاهراتی درمرکزشهرکپنهاک برگزار کردند.   ادامه مطلب »

کلیپ منتخب گردهمایی سالانه مقاومت درپاریس – 1396

3422

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا – خانم غفاری- با آقای حسین یعقوبی

Capture

ادامه مطلب »

سخنرانی خانم مریم رجوی اول جولای 2017 در گردهمایی ایرانیان در پاریس

Capture

ادامه مطلب »

همبستگی با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس -کپنهاک

12123

لینک درسایت همبستگی : کلیک کنید لینک دریوتیوپ : کلیک کنید ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا – خانم غفاری – با شهرام گلستانه

Capture

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا- خانم غفاری – با آقای مهرداد هرسینی

Capture

ادامه مطلب »

گفتگوی رادیو ایرآوا- خانم غفاری – با آقای ناصرشریف

Capture

ادامه مطلب »

رفتن به نوارابزار